Sklep internetowy Śledzie z Bornholmu, dostępny pod adresem internetowym sledziezbornholmu.pl prowadzony jest przez Fish Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-845), przy ul. Efraima Schroegera 90B wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766320, NIP 1182187015, REGON 382298147.